Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-02-23

Materiały dydaktyczne

Jak pewnie Państwo zauważyli, nasz serwis informacyjny http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/ został gruntownie zmodernizowany. Utworzyliśmy domenę „DLA PROFESJONALISTÓW’, dedykowaną wszystkim osobom, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w różnych instytucjach, organizacjach zaangażowanych w ten proces.

Poza informacjami, które były dostępne (ale rozproszone) w poprzedniej wersji serwisu, staramy się rozbudowywać stronę o nowe treści i materiały. Właśnie opublikowaliśmy scenariusze zajęć (lekcji) profilaktycznych dla uczniów na różnym poziomie nauczania.

Scenariusze przeznaczone są do prowadzenia lekcji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Majątkowe prawa autorskie do opublikowanych materiałów, na mocy umów o dzieło z autorami scenariuszy, posiada województwo kujawsko-pomorskie. Korzystanie z ww. materiałów jest możliwe pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska autora, źródła w którym scenariusz został opublikowany oraz zamieszczenia informacji, że właścicielem majątkowych praw autorskich do scenariusza jest województwo kujawsko-pomorskie.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z tych materiałów oraz nadsyłania do naszego biura opinii i informacji, jakie efekty przyniosła realizacja zajęć wg udostępnionych scenariuszy.