Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-06-24

Dzieci, nasze skarby

Przed nami perspektywa wakacji i urlopów. Zanim opustoszeją szkoły i przedszkola, wzrasta zainteresowanie dziećmi i młodzieżą – ich szkolnymi wynikami, organizacją dla nich wakacyjnych atrakcji i zapewnieniem opieki. Niestety, czas wakacji nie jest dla dzieci wolny od zagrożeń, w tym od przemocy. Tak więc kanikuła to okres intensywnej pracy instytucji działających na rzecz ochrony i pomocy najmłodszym.

Właśnie dlatego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem autorstwa pań: Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej-Kokot, pt. Standardy postępowania w procedurze "Niebieskie Karty" w sprawie dzieci. Publikujemy tę pozycję dzięki uprzejmości Autorek i Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Mokotów. Poradnik dostępny jest w naszym serwisie, w części "Dla Profesjonalistów" (http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/59/opracowania).

Mamy nadzieję, że ta pozycja będzie pomocna również kujawsko-pomorskim specjalistom w ich pracy z rodzinami doświadczonymi przemocą.