Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-09-09

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Kolejną grupą specjalistów zaangażowanych w proces przeciwdziałania przemocy domowej są przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla tej grupy osób przygotowano szkolenie pt. "Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK".
Szkolenie, które odbędzie się w Toruniu, w dniach 22-23 września 2022 r. poprowadzi pan Daniel Mróz - członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy MRPiPS, współautor przepisów prawnych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem (pozostało już niewiele wolnych miejsc) mogą uzyskać więcej informacji i zgłosić chęć uczestnictwa, kontaktując się z Biurem Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (tel. 56 / 652 18 13).