Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-10-06

Jak skutecznie pomagać?

Wśród służb najbardziej zaangażowanych w działania ograniczające przemoc domową są niewątpliwie pracownicy socjalni. Właśnie dla nich, szczególnie tych na początku drogi zawodowej, zostało zorganizowane szkolenie pt. "Przemoc w rodzinie – prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy”. Szkolenie odbyło się w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w czwartek 29 września 2022 r. Zajęcia prowadziła pani Bożena Wołoszyn – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), mediator, członek Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej.
W czasie 8 godzin zajęć dydaktycznych wprowadzono 22 uczestników w najistotniejsze zagadnienia z obszaru pomocy osobom doznającym przemocy – szczególnie dotyczące diagnozy przemocy w rodzinie i budowania skutecznych planów pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Krótki czas szkolenia pozostawił niedosyt wśród uczestników, co zostało wyrażone w podsumowaniu szkolenia i w ankietach ewaluacyjnych.
Kolejna edycja szkolenia pt. "Przemoc w rodzinie – prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy” zaplanowana jest na 7 listopada br.

  • widok z przodu na około dwudziestu uczestników szkolenia siedzących na krzesłach przy stolikach, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
    uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  • widok z przodu na prowadzącą szkolenie oraz na ekran z wyświetloną prezentacją, a także od tyłu na dwie uczestniczki szkolenia siedzące na krzesłach przy stolikach, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
    uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  • widok z przodu na około dwudziestu uczestników szkolenia siedzących na krzesłach przy stolikach, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
    uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom