Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-11-04

Toruń gościł przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych

Pod koniec października br. dwie kolejne grupy odbyły szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty realizacji przepisów ustawowych i procedury NK”. Tym razem zajęcia odbyły się w Toruniu – w Hotelu Przystanek Toruń. Podobnie jak w Ciechocinku realizatorem szkolenia była Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – Feniks, a trenerami pani Aneta Mikołajczyk oraz pan Daniel Mróz.
W obu toruńskich grupach prym wiedli pracownicy ośrodków pomocy społecznej (68% uczestników) oraz policjanci (15% uczestników). Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 47 reprezentantów 22 gmin.
Po trzech dniach intensywnych zajęć (pierwsza grupa 25-27października 2022 r., druga grupa 26-28 października 2022 r.), podsumowaniem całego szkolenia były gromkie oklaski oraz wysokie oceny szkolenia zawarte w ankietach ewaluacyjnych.
O poprzedniej edycji szkolenia, która realizowana była w Ciechocinku, piszemy tutaj: http://niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/129/w-ciechocinku-o-przeciwdzialaniu-przemocy-domowej

 • widok z tyłu na kilkanaścioro uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy stolikach oraz na stojącego prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z tyłu na kilkoro uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy stolikach oraz na stojącego prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z przodu na kilkanaścioro uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy dwuosobowych stolikach, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z przodu na kilkanaścioro uczestników szkolenia siedzących na krzesłach przy dwuosobowych stolikach oraz widok z boku na stojącego prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom