Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-11-22

Wspólnie przeciw przemocy domowej - pakiet materiałów edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Fundacji Instytut Nowej Kultury, dotyczącą materiałów z tematyki przeciwdziałania przemocy domowej.