Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-11-07

Przemoc w rodzinie - jak pomagać?

Za nami druga, a zarazem ostatnia w tym roku edycja szkolenia pt. "Przemoc w rodzinie – prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy”.
Zajęcia odbyły się 7 listopada 2022 r. w Toruniu – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2. W szkoleniu wzięło udział 27 pracowników socjalnych z kujawsko-pomorskich ośrodków pomocy społecznej. Wśród uczestników szkolenia były osoby z krótkim stażem pracy (najkrótszy to 3 miesiące, a najdłuższy to niespełna 4 lata pracy jako pracownik socjalny), które poza wysłuchaniem prezentacji miały możliwość zadawania licznych pytań i aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach.
Obie edycje szkolenia prowadziła Pani Bożena Wołoszyn – o pierwszej można przeczytać tutaj: pierwsza edycja szkolenia