Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-11-25

Akcja Biała Wstążka

Akcja Biała Wstążka – 25 listopada każdego roku, akcja rozpoczynająca kampanię międzynarodową, zwracającą uwagę na przemoc wobec kobiet i zachęcającą do sprzeciwu wobec takiej przemocy.
Jest to kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć – trwająca corocznie w dniach 25 listopada – 10 grudnia.
Oba przedsięwzięcia są ze sobą powiązane i odwołują się do poniżej wyszczególnionych wydarzeń:

  • 25 listopada 1960 roku, Republika Dominikany, zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka – sióstr Mirabal;
  • 6 grudnia 1989 roku, Montreal, mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni;
  • 10 grudnia 1950 roku, ustanowienie przez ONZ Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na pamiątkę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
  • 17 grudnia 1999 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (rezolucja 54/134) i wezwało do organizowania w tym dniu przedsięwzięć mających na celu ograniczenie tego zjawiska.

Zachęcamy wszystkich, a w szczególności mężczyzn, do zamanifestowania w tych dniach swojego sprzeciwu wobec krzywdzenia kobiet i solidarności ze wszystkimi osobami doznającymi przemocy poprzez wpięcie białej kokardki i / lub podarowanie komuś białej róży.