Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-11-24

Superwizja na finisz

Dobiegają końca szkolenia, spotkania i warsztaty zaplanowane na rok 2022. Ostatnim z tych wydarzeń była superwizja z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
W dniach 23 i 24 listopada 2022 r. w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się 6 spotkań superwizyjnych, dedykowanych przedstawicielom gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
W spotkaniach wzięło udział 41 osób, w tym 8 przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
Uczestnicy spotkań mieli możliwość przedyskutowania różnorodnych problemów, które pojawiają się w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, wymiany doświadczeń i podzielenia się stosowanymi w różnych regionach województwa sposobami działania. Superwizja to ważne narzędzie doskonalenia warsztatu pracy dla specjalisty pracującego w tak trudnym obszarze, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dodatkową korzyścią takich zajęć jest możliwość dokonania znaczących zmian we własnym życiu.
Superwizje prowadziły certyfikowane superwizorki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – Pani Beata Kita oraz Pani Ewa Bachanek-Znamierowska.

 • widok częściowo z tyłu , a częściowo z boku na ośmiu uczestników superwizji, siedzących na krzesłach przy owalnym stole oraz na siedzącą przodem do uczestników, prowadzącą superwizję panią Beatę Kitę, Toruń, 23 listopada 2022 r.
  uczestnicy superwizji oraz prowadząca pani Beata Kita, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z przodu , a częściowo z boku na sześciu uczestników superwizji, siedzących na krzesłach przy owalnym stole oraz na siedząca przodem prowadzącą superwizję panią Ewę Bachanek-Znamierowską, Toruń, 23 listopada 2022 r.
  uczestnicy superwizji oraz prowadząca pani Ewa Bachanek-Znamierowska, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z tyłu, a częściowo z przodu na ośmiu uczestników superwizji, siedzących na krzesłach przy owalnym stole oraz na stojącą przodem do uczestników prowadzącą superwizję panią Beatę Kitę, Toruń, 24 listopada 2022 r.
  uczestnicy superwizji oraz prowadząca pani Beata Kita, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z tyłu , a częściowo z boku na dziewięciu uczestników superwizji, siedzących na krzesłach przy owalnym stole, Toruń, 24 listopada 2022 r.
  uczestnicy superwizji, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z przodu na siedem stojących osób - uczestników superwizji oraz prowadzącą panią Ewę Bachanek-Znamierowską, Toruń, 24 listopada 2022 r.
  uczestnicy superwizji oraz prowadząca pani Ewa Bachanek-Znamierowska, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom