Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-12-02

Konwencja o Prawach Dziecka

Jak co roku 20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W związku z tym ważnym świętem Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu zorganizował 30 listopada br. spotkanie z przedstawicielką Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.

Po wysłuchaniu prelekcji przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z klas IV-VIII zadawali pytania, między innymi o to jakie prawa mają dzieci w trakcie rozwodu rodziców, jak powinno i może postąpić dziecko w obliczu zagrożenia ze strony dorosłych, kiedy rodzicom mogą być odebrane prawa rodzicielskie, jakie są losy dziecka pozostawionego przez rodziców w oknie życia, w jakich sytuacjach dorośli mogą adoptować dziecko.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały z informacjami odnośnie możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

  • widok z przodu na kilkunastu uczniów pozujących do zdjęcia podczas spotkania, w tle widoczna wyświetlona na rzutniku prezentacja dotycząca praw dziecka, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
    uczniowie szkoły podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  • widok od tyłu na siedzących w rzędzie trzech ławek sześciu uczniów podczas spotkania, nad nimi widoczna wyświetlona na rzutniku prezentacja dotycząca Konwencji o Prawach Dziecka, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
    uczniowie szkoły podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom