Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-03-22

Szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami stosującymi przemoc domową

Po dwuletniej przerwie, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób chcących nabyć uprawnienia do pracy z programem korekcyjno-edukacyjnym ,,Bez przemocy”.

Szkolenie odbędzie się w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, w dniach 12-16 czerwca 2023 r. (w wymiarze 50 godzin dydaktycznych).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnikom szkolenia zapewniamy wyżywienie (obiad, serwis kawowy) oraz materiały szkoleniowe.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich zajęciach i pozytywnie napiszą test sprawdzający otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do realizacji programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom pod numerem telefonu 56 / 621 25 20, lub drogą mailową: a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl