Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-03-27

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - szkolenie

Dnia 9 marca 2023 r. Sejm RP uchwalił, a 16 marca 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
Przepisy tego aktu prawnego wprowadzają wiele zmian dotyczących definiowania przemocy, a także funkcjonowania instytucji bezpośrednio zaangażowanych w zadania w tym obszarze. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone było szkolenie pt. „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw”.
Zajęcia dedykowane przewodniczącym gminnych zespołów interdyscyplinarnych, zgromadziły tak wielu zainteresowanych, że zrealizowano 3 edycje szkolenia (w dniach 15, 16 i 24 marca). Najbardziej emocjonującą częścią szkolenia były dyskusje dotyczące interpretacji nowych przepisów – zadań zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych oraz konfrontacja starych i nowych przepisów. Na wszystkie pytania i wątpliwości starał się odpowiedzieć prowadzący szkolenia – Daniel Mróz, Prezes Zarządu Fundacji Feniks, członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zaopatrzeni w podstawowe informacje o zakresie nowelizacji ustawy, czekamy na wynikające z niej przepisy wykonawcze.

 • widok częściowo z tyłu , a częściowo z boku na około dwudziestu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy długim stole oraz na stojącego prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, Toruń, 15 marca 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z tyłu, a częściowo z boku na około dwudziestu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy długim stole oraz na stojącego, prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, Toruń, 16 marca 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z tyłu, a częściowo z przodu na około dwudziestu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy długim stole oraz na stojącego, prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, Toruń, 16 marca 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z tyłu, a częściowo z przodu na około dwudziestu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy długim stole oraz na stojącego, prowadzącego zajęcia pana Daniela Mroza, Toruń, 24 marca 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący pan Daniel Mróz, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z boku, a częściowo z przodu na około dwudziestu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach przy długim stole, Toruń, 24 marca 2023 r.
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom