Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-05-23

Spotkanie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Mogileńskim Domu Kultury, w dniu 16 maja 2023 r., odbyło się posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie „Z Sercem do Ludzi” z Wylatowa – młoda, ale prężnie działająca organizacja z gminy Mogilno. W bogatym programie posiedzenia, główne miejsce zajmowały sprawy związane z bieżącą działalnością Sejmiku i wyzwaniami stającymi przed NGO-sami z naszego województwa. Ważną częścią spotkania była prezentacja trzech lokalnych organizacji oraz realizowanych przez nie projektów.
Dzięki życzliwości prezydium Sejmiku, znalazło się też miejsce na przedstawienie zagadnień związanych z udziałem NGO w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Elżbieta Wierszyło - przedstawiciel Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom przypomniała o możliwości udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w gminnych zespołach interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz przekazała materiały informacyjne. Temat wzbudził zainteresowanie uczestników i powracano do niego w czasie rozmów kuluarowych. Organizacje pozarządowe to cenny partner w szeroko rozumianej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

  • Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia stoi przy mównicy z mikrofonem w ręku podczas wystąpienia na posiedzeniu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, pani Krystyna Żejmo-Wysocka, podczas wystąpienia na posiedzeniu Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego stoi za stołem prezydialnym z mikrofonem w ręku, a pozostali członkowie prezydium siedzą przodem na krzesłach za stołem prezydialnym
    członkowie prezydium Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia - Piotr Niedziałkowski - siedzi przodem na krześle za stołem oraz Elżbieta Wierszyło - stoi przodem za stołem z mikrofonem w ręku
    przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia - Piotr Niedziałkowski oraz Elżbieta Wierszyło, fot. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego