Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-06-05

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia na festynie „Bezpieczne lato”

W słoneczną niedzielę 4 czerwca 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Murowaniec razem” zorganizowało festyn pod hasłem „Bezpieczne lato”, który odbył się w Murowańcu, w gminie Białe Błota.
Głównym przesłaniem spotkania, było promowanie bezpiecznych zachowań, zarówno w ruchu drogowym, jak i w sytuacjach społecznych, w tym w środowisku rodzinnym.
W trakcie festynu swoje działania przedstawiały różne podmioty dbające o bezpieczeństwo, czy pracujące w obszarze interwencji lub profilaktyki. Wśród nich zaprezentowana została Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Ideę, zasady działania oraz zakres oferowanej przez Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię pomocy przedstawił pan Jacek Habant – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Osoby odwiedzające stoisko Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, poza bezpośrednią rozmową z panem Jackiem Habantem, mogły również zaopatrzyć się w materiały informacyjne, przybliżające możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Festyn był też okazją do świętowania Dnia Dziecka, więc na stoisku nie zabrakło również upominków dla dzieci, które, mamy nadzieję, przyczynią się do ciekawego i bezpiecznego spędzania czasu zarówno w środowisku rodzinnym, jak i rówieśniczym.

  • pan Naczelnik stoi przodem, za stołem, na którym rozłożone są materiały informacyjne, po prawej stronie znajduje się rollup Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, zdjęcie przedstawia wnętrze namiotu promocyjnego województwa, umieszczonego na trawniku
    Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jacek Habant, fot. Fundacja „Wyjść z Cienia”
  • czytająca materiały informacyjne kobieta stoi tyłem przed namiotem promocyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, umieszczonym na trawniku, po prawej stronie znajduje się rollup Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii
    uczestniczka festynu przed namiotem promocyjnym Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, fot. Fundacja „Wyjść z Cienia”