Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-11-02

"Pomagacze" też potrzebują wsparcia

Temat przemocy domowej jest niestety wciąż aktualny. Wiele, szczególnie w związku z nowelizacją przepisów, mówiło się ostatnio o kwestii bezpieczeństwa osób doznających przemocy, o pracy z osobami stosującymi przemoc, czy o profilaktyce zachowań przemocowych. Równie ważną, a może nawet kluczową sprawą dla efektywnego funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy, jest wspieranie osób bezpośrednio pracujących w tym obszarze. Wsparcie to potrzebne jest na różnych polach – zarówno w dziedzinie doskonalenia kompetencji i ciągłego poszerzania wiedzy tzw. pomagaczy, jak i w sferze mentalnej – wzmocnienie motywacji do dalszej pracy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Wiele takich działań podejmuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
O tych przedsięwzięciach rozmawiali eksperci zaproszeni do audycji "Mocne wsparcie", wyemitowanej 24 października 2023 roku na antenie TVP Bydgoszcz.
Gośćmi wspomnianego programu byli konsultanci Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – pani Katarzyna Łęgowska (psycholog) oraz pan Jerzy Parzych (prawnik). Rozmowie ekspertów towarzyszyły reportaże, zrealizowane w MGOPS w Solcu Kujawskim oraz PCPR w Chełmnie.
Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka "Mocnego wsparcia” na stronie TVP Bydgoszcz (https://bydgoszcz.tvp.pl/35612422/mocne-wsparcie).

 

  • siedzący na kanapach w studio pani redaktor Grażyna Rakowicz oraz pan Jerzy Parzych, w kadrze z audycji z cyklu "Mocne Wsparcie", wyemitowanej 24 października 2023 roku w TVP3