Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-11-23

Akcja Biała Wstążka

Przełom listopada i grudnia to czas, gdy trwa kampania ,,Biała Wstążka”.

Jest to największa na świecie międzynarodowa akcja, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Związane z nią wydarzenia rozpoczynają się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwają do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Przypinając ,,Białą wstążkę” wyrażamy swój sprzeciw dla przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Do przyłączenia się do akcji zachęcamy szczególnie mężczyzn jako Tych, którzy mogą zatrzymać jeden z najbardziej uderzających przejawów dyskryminacji i łamania praw człowieka we współczesnym świecie jakim jest przemoc wobec kobiet.