Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - mail

Zgłoś problem drogą mailową

grafika przedstawiająca otwartą kopertę, z umieszczoną wewnątrz, lekko wysuniętą kartą, na której narysowany jest znak małpy (używany w adresach mailowych)Pytania, zgłoszenia, prośby o pomoc w związku z występowaniem

zjawiska przemocy domowej można kierować na adres e-mail:

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl


Każda osoba wysyłająca zapytanie na wyżej wspomniany adres e-mail wyraża zgodę

na dysponowanie swoimi danymi osobowymi w trakcie załatwiania sprawy przez

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.