Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Materiały do pobrania

widok z boku na kilka dużych zeszytów, ułożonych jeden nad drugimZapraszamy do pobrania opracowań, broszur oraz informatorów dotyczących wybranych zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy, w tym między innymi problemu przemocy w rodzinie, krzywdzenia dzieci, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

Dzięki dostępnym poniżej opracowaniom zdobędziecie Państwo wiedzę na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przestępstwem oraz jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym poszkodowanym w wyniku przemocy domowej.