Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-12-07

Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Krystyna Żejmo-Wysocka, która zaprezentowała działania samorządu województwa w ramach programów: Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 oraz Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoją działalność oraz możliwy obszar współpracy z Departamentem Spraw Społecznych w zakresie poszerzenia wiedzy i świadomości środowiska wiejskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwych działań profilaktycznych i interwencyjnych w tym obszarze.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, a przede wszystkim ustalenia konkretnych form współpracy i dalszych kontaktów roboczych.

  • dzbanek z kwiatami, wykonanymi z naturalnych materiałów jako ozdobne rękodzieło, imbryk na herbatę udekorowany rysunkami kolorowych kwiatów oraz filiżanka, wyłożone na obrusie