Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-11-26

Biała Wstążka

  • grafika reklamująca kampanię "Biała Wstążka" - na pierwszym planie widoczne chwytające się dłonie żeńska i męska oraz hasło "Dłoń do pomocy, nie do przemocy"

Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, przypomina o kampanii ,,Biała Wstążka” podkreślając, że przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów ich dyskryminacji i łamania praw człowieka we współczesnym świecie.

Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona na Facebook’u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu https://pl-pl.facebook.com/WojewodztwoKujawskoPomorskie/ zachęcająca wszystkich do reagowania na przemoc.