Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-11-26

Biała Wstążka

Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podobnie jak w latach ubiegłych przypomina o kampanii ,,Biała Wstążka” podkreślając, że przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów ich dyskryminacji i łamania praw człowieka we współczesnym świecie.

Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona na Facebook’u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu https://pl-pl.facebook.com/WojewodztwoKujawskoPomorskie/ zachęcająca wszystkich do reagowania na przemoc.

O działaniach prowadzonych w latach ubiegłych, można przeczytać tutaj: 

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2015,186,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2016,212,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2017,242,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2018,256,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/biala-wstazka-2020,305,l1.html