Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-11-10

"Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. Zajęcia zostały przygotowane w wersji podstawowej – PROFESJONALIŚCI 1 i w wersji rozszerzonej - PROFESJONALIŚCI 2. Dzięki coraz powszechniej używanym formom kontaktu zdalnego – zastosowano formułę hybrydową szkolenia. Część stacjonarna dla grupy PROFESJONALIŚCI 1 odbyła się w dniach 28-30 września 2021 r. we Włocławku, w sali konferencyjnej Pałacu Bursztynowego, a dla grupy PROFESJONALIŚCI 2 – w dniach 3-5 listopada 2021 r. w Bydgoszczy, w sali konferencyjnej hotelu Focus Premium "Pod Orłem".

Zajęcia stacjonarne uzupełnione zostały sesjami zdalnymi, w trakcie których omawiano zagadnienia prawne – 30 września 2021 r. – dla grupy PROFESJONALIŚCI 2 i 5 listopada 2021 r. dla grupy PROFESJONALIŚCI 1 oraz 8 listopada 2021 r. dla obu grup szkoleniowych.

Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 84 osoby, które wysoko oceniły zarówno prezentowane na szkoleniu treści, jak i sposób prowadzenia zajęć i doświadczenie trenerów. Za szczególnie cenne uznano możliwość zadawania pytań w czasie zajęć oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

W skład zespołu realizującego szkolenie wchodziły następujące osoby: p. Beata Kita (kierownik zespołu, psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Ewa Bachanek-Znamierowska (politolog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Katarzyna Fenik-Gaberle (pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Grzegorz Wrona (prawnik, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP), p. Lidia Makarska (radca prawny).

  • siedzący przy trzech stołach ułożonych prostopadle na kształt litery U uczestnicy szkolenia pt. „Profesjonaliści 1” oraz prowadząca pani Beata Kita, Włocławek, 28-30 września 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  • siedzący na krzesłach uczestnicy szkolenia pt. „Profesjonaliści 2” oraz przedstawiająca prezentację prowadząca pani Ewa Bachanek-Znamierowska, Bydgoszcz, 3-5 listopada 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  • siedzący na krzesłach uczestnicy szkolenia pt. „Profesjonaliści 2” oraz przedstawiająca prezentację prowadząca pani Ewa Bachanek-Znamierowska, Bydgoszcz, 3-5 listopada 2021 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy