Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wyszukiwarka wydarzeń:

Lista wydarzeń (2):

2023-09-25 do 2023-09-27 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy domowej i grup diagnostyczno-pomocowych.
2023-10-25 do 2023-10-27 Szkolenia
Bydgoszcz
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy domowej i grup diagnostyczno-pomocowych.