Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wyszukiwarka wydarzeń:

Lista wydarzeń (1):

2023-06-12 do 2023-06-16 Szkolenia
Toruń
Adresatami wydarzenia są specjaliści pracujący z osobami stosującymi przemoc domową.