A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 grudnia
  • Inowrocław - 7 grudnia
  • Brodnica - 8 grudnia
  • Bydgoszcz - 14 grudnia
  • Włocławek - 14 grudnia
  • Grudziądz - 15 grudnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2014-10-28
W Toruniu,  22 października 2014 r. zakończyło się kolejne Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tegoroczna tematyka wiązała się z wyzwaniami profilaktyki społecznej w kontekście funkcjonowania alternatywnych form duchowości i religijności. Głównymi organizatorami sympozjum byli: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 
dodano: 2014-10-21

W środę 15 października br. odbyła się w Bydgoszczy I edycja szkolenia dla pielęgniarek i położnych pt. Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy szkolenia mogli nie tylko zdobyć wiedzę o zjawisku przemocy w rodzinie, ale także wymienić się swoimi doświadczeniami.

dodano: 2014-10-10

VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym pt. „Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty,alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?” odbędzie się 22 października 2014 roku w Toruniu, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II,  Pl. S. Frelichowskiego 1.

dodano: 2014-10-10

W porozumieniu z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przygotowane zostało szkolenie Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Będzie ono, poświęcone m.in. ogólnym zagadnieniom dotyczącym zjawiska przemocy, oraz zadaniom i możliwościom, jakie pracownikom służby zdrowia daje polskie prawo dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

dodano: 2014-10-09

W środę 1 października 2014 r. zakończył się drugi etap szkolenia ze streetworkingu. Tym razem, wraz z prof. Jackiem Kurzępą, zajęcia prowadziła dr Adrianna Surmiak (socjolog i antropolog kultury, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego). Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy szkolenia to członkowie organizacji pozarządowych, Straży Miejskiej i ośrodków pomocy społecznej.  

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń