A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 1 grudnia
  • Inowrocław - 7 grudnia
  • Brodnica - 8 grudnia
  • Bydgoszcz - 14 grudnia
  • Włocławek - 14 grudnia
  • Grudziądz - 15 grudnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2013-11-12


Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu organizuje kolejne szkolenie dla służb działających na terenie naszego województwa w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i udzielania pomocy ofiarom przemocy. Tym razem zapraszamy kuratorów sądowych (zarówno zawodowych, jak i społecznych) na szkolenie p.t.: Praca z rodziną dotkniętą przemocą.  

dodano: 2013-11-08

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z  UMK realizuje zadanie „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.  Jednym z działań w ramach tego projektu są Toruńskie Sympozja poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tegoroczna, piata już edycja tego wydarzenia poświęcona jest relacji między duchowością wschodu a duchowością chrześcijańską. 

dodano: 2013-11-05

W ramach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom „przenoszonym” przez sieć i prowadzonej w szkołach profilaktyki, samorząd województwa finansuje cykl szkoleń na temat cyberprzemocy. W okresie od 12 listopada do 17 grudnia 2013 r. w 17 klasach z 3 gimnazjów w naszym województwie przeprowadzone będą zajęcia na ten temat. Ze szkoleń skorzystają uczniowie Gimnazjum w Osielsku, Gimnazjum w Górznie i Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

dodano: 2013-10-31

 

We wtorek (29.10.2013 r.) późnym wieczorem zakończyło się dwudniowe szkolenie dla przyszłych streetworkerów. Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu streetworkingu oraz przeciwdziałania przemocy, a także ćwiczyli praktyczne umiejętności w czasie zajęć warsztatowych.

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęc ze szkolenia.

dodano: 2013-10-29

 

Pragniemy poinformować, że od 1 października 2013 r. oferta Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy dla osób doświadczających przemocy domowej uległa poszerzeniu. W godzinach pracy Urzędu istnieje możliwość skorzystania nie tylko z pomocy prawnika, ale również z pomocy psychologa.    

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń