Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Informacje o biurze

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zajmuje się organizacją oraz współfinansowaniem zadania pod nazwą Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Realizacją projektu, w którego finansowaniu bierze również udział 130 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuje się Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładce “O nas” oraz w aktualnościach.

Do zadań konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii należy świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej oraz borykających się z problemami rodzinnymi, takimi jak rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Poradnictwo świadczone jest przez specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach działalności Biura, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, można liczyć na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a także jest możliwość skorzystania z usług mediatora.

Aktualności

 • Granty – zapraszamy do składania ofert

  30.12.2021

  Granty – zapraszamy do składania ofert

  Po dwuletniej przerwie, ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" (konkurs nr 18/2022).

 • Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  07.12.2021

  Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie. 

 • Biała Wstążka

  26.11.2021

  Biała Wstążka

  Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w  przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w  Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

 • "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  10.11.2021

  "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej. Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. 

 • Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

  10.11.2021

  Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

  Realizując działania zaplanowane w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 oraz w Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodzin na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu zawodowemu dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

 • XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

  10.11.2021

  XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

  Nowa Duchowość jako wyzwanie dla tradycyjnych tożsamości religijnych i kulturowych w Polsce – tak brzmi temat XIII Toruńskiego Sympozjum poświęconego Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Spotkanie, współorganizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, odbędzie się w trybie stacjonarnym. Dodatkowo planowana jest transmisja on-line.

 • Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  29.10.2021

  Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Zmiana postaw i postępowania jednej osoby stosującej przemoc wobec bliskich, to często rozwiązanie problemu przemocy domowej dla kilku osób. Ta myśl od wielu lat przyświeca działaniom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który konsekwentnie realizuje różne dziania na rzecz tej idei. 

 • Wsparcie pracy Policji

  29.10.2021

  Wsparcie pracy Policji

  W związku ze wzmacnianiem kompetencji i kwalifikacji pracowników pierwszego kontaktu pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności wśród przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, 19 i 21 października bieżącego roku odbyło się szkolenie dla policjantów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • O rodzinie na Konwencie Wójtów w Cekcynie

  23.09.2021

  O rodzinie na Konwencie Wójtów w Cekcynie

  Wśród wielu ważnych tematów poruszanych na XXXIV Konwencie Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie mogło zabraknąć namysłu nad sytuacją rodzin w naszym regionie i prezentacji działań, które na ich rzecz realizuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 • VIII edycja szkolenia ,,Bez przemocy” za nami

  15.09.2021

  VIII edycja szkolenia ,,Bez przemocy” za nami

  10 września zakończyliśmy ósme już szkolenie dla przyszłych realizatorów  programu ,, Bez przemocy”. Trwające 5 dni zajęcia prowadziły Panie: Agnieszka Bocian i Katarzyna Łęgowska – autorki programu ,,Bez Przemocy. 

 • Profesjonaliści 2021

  23.08.2021

  Profesjonaliści 2021

  Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie pt. „Profesjonaliści”. Tym razem proponujemy Państwu szkolenie podstawowe – „Profesjonaliści 1” oraz szkolenie rozszerzone – „Profesjonaliści 2”. 

 • Jesień rozpoczniemy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno- edukacyjnego ,,Bez przemocy”

  29.07.2021

  Jesień rozpoczniemy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno- edukacyjnego ,,Bez przemocy”

  Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu "Bez przemocy". Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie". 

zobacz archiwum wiadomości

Dyżury prawne

Inowrocław

4 stycznia

Chełmno

5 stycznia

Brodnica

przełożony

Grudziądz

19 stycznia

Bydgoszcz

25 stycznia

Włocławek

26 stycznia

dowiedz się więcej

Urząd marszałkowski
Instytut psychologii
Niebieska linia
Fundacja
Procent