A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Praca z rodziną dotkniętą przemocą - szkolenie

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu organizuje kolejne szkolenie dla służb działających na terenie naszego województwa w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i udzielania pomocy ofiarom przemocy. Tym razem zapraszamy kuratorów sądowych (zarówno zawodowych, jak i społecznych) na szkolenie p.t.: Praca z rodziną dotkniętą przemocą.


Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia, diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci krzywdzonych, osób stosujących przemoc, metody interwencji, udzielanie wsparcia i pomoc psychologiczna. Serdecznie prosimy o przekazanie tej informacji kuratorom sądowym (zawodowym i społecznym) działającym w okręgu i zachęcenie Ich do udziału w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się w terminie 7 – 8 grudnia 2013 r., w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej DAGLEZJA w Przysieku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia:
- wyżywienie (obiad, serwis kawowy, kolacja),
- noclegi,
- certyfikaty dla uczestników, którzy ukończą szkolenie.


Organizator nie zwraca kosztów podróży.


Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 listopada 2013 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


 

Pobierz:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń