A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przyjęcie programów

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 3/31/15  z dnia 21 stycznia 2015 r. przyjął "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Programy są spójny z Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, który stanowi Załącznik do uchwały nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. Głównym celem przywołanego wojewódzkiego programu jest tworzenie warunków umożliwiających realizowanie na szczeblu wojewódzkim oraz w lokalnych samorządach wspólnej polityki regionalnej na rzecz wzmacniania rodziny, zapewniających jej trwałość, rozwój oraz właściwe wypełnianie przez nią podstawowych zadań. Natomiast ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie wskazuje cele, zasady działania, podmioty je realizujące oraz adresatów programu.


W załączeniu:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń