A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław- 5 października
  • Chełmno - 6 pażdziernika
  • Brodnica - 13 października
  • Grudziądz - 20 października
  • Bydgoszcz-26 października
  • Włocławek-27 października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2021-03-02

Prezentacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w nowej perspektywie – na lata 2021-2026 była poświęcona, kolejna już w tym roku, audycja TVP Bydgoszcz z cyklu ,,Mocne Wsparcie”. W tym odcinku goście programu rozmawiali nt. sytuacji i poziomu zjawiska przemocy w rodzinie oraz wyzwań w zakresie ograniczenia tego zjawiska i możliwości oddziaływań przez wszelakie instytucje w województwie zaangażowane w ten proces.

dodano: 2021-01-22

 

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na swoim pierwszym posiedzeniu w 2021 roku podjął uchwałę nr 1/39/21 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026”.

dodano: 2021-01-20

 

Zapraszamy do wysłuchania życzeń Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Babci i Dziadka.

dodano: 2020-12-09

 

Pomimo trudności wnikających z sytuacji epidemicznej odbyło się coroczne szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Szkolenie realizowane było w trzech grupach, żeby dać możliwość uczestniczenia w zajęciach większej liczbie osób. W szkoleniu wzięło udział 52 członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z całego województwa. Pierwsza grupa rozpoczęła szkolenie jeszcze w październiku (28.10.2020 r.), a całe szkolenie zakończyło się 25.11.2020 r.

dodano: 2020-11-30

19.11.2020r. odbyła się konferencja konferencja on-line pt.,, Miedzy psychologią, religią i sektą-Ciemne Strony Psychologii. Konferencja zrealizowana została w ramach XII Toruńskiego Sympozjum poświęconego  Sektom i Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń